Tänk att få ett faddersyskon i doppresent


En fin doppresent är att låta barnet som ska döpas bli fadder åt ett annat barn och på så sätt få ett faddersyskon. Doppresenten består förstås i att du/ni varje månad betalar in pengar till faddersyskonet, det kostar från 200 kr/månad att vara fadder. Då får man också följa fadderbarnets utveckling genom livet. Man får veta vem ens fadderbarn är, ett foto och en levnadsbeskrivning, samt en beskrivning av barnbyn med adress, korrespondensspråk och information om landet.

Det finns många som bedriver fadderverksamhet, SOS-barnbyar är ett exempel.

Tänk att få ett syskon i doppresent!

Inga kommentarer: